Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Poradíme vám Finanční test

CZ   EN

Přihlášení

X

Vyplňte jméno své skupiny a přihlašte se kliknutím na tlačítko "Přihlásit".

Vzdělávání

Vzdělávání

Zvyšte si svou kvalifikaci prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů!

Projekty EU

Projekty EU

Projekty Evropského sociálního fondu – projekty, které Vám pomohou.

Agentura práce

Agentura práce

Hledáte zaměstnání nebo hledáte vhodné zaměstnance? Využijte služeb naší agentury práce!

Aktuality

Projekt První šance i mladým bez vzdělání byl v květnu 2012 ukončen. Všechny závazné indikátory byly společností TIVIT splněny.

Počet účastníků projektu byl naplněn na 133%. Aktivitu Neprofesní školení úspěšně absolvovalo 154 účastníků, což je 103% plánované hodnoty.  Stejně tak i další aktivity projektu byly splněny na více jak 100%: např. Specifickou rekvalifikaci úspěšně ukončilo 31 účastníků (115%), Rekvalifikaci ICT 52 účastníků (111%), jazykové kurzy 31 účastníků (115%), sociální, pracovní a právní poradenství bylo využito 76 účastníky projektu 150 x (131%).

K nejdůležitějším výstupům projektu patří počet účastníků, kteří získali nové zaměstnání. Společnosti TIVIT se podařilo zprostředkovat zaměstnání 72 účastníkům projektu. Tento výsledek je, vzhledem k situaci na trhu práce v regionu Děčín, bezesporu výborný a dokládá úspěšnost celého projektu.

Stejně tak projekt V padesáti nekončíme byl ukončen v květnu 2012. Všechny závazné indikátory i v tomto případě byly společností TIVIT splněny.

Do projektu vstoupilo o 51 účastníků více, než bylo plánováno. Motivačně poradenské kurzy úspěšně absolvovalo 129 účastníků což je 123% plánované hodnoty. Stejně tak i další aktivity projektu byly splněny na více jak 100%: např. rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače úspěšně absolvovalo 116 účastníků (110%), praxe u zaměstnavatelů 31 účastníků (100%), pracovní diagnostiku 119 účastníků (170%) a počet úspěšných absolventů kurzů dosáhl hodnoty 512 (188%).

Nové zaměstnání společnost TIVIT zprostředkovala 58 účastníkům projektu, což je opět výrazně více, než  bylo plánováno. I tento projekt tak splnil svůj účel a pomohl mnoha uchazečům/uchazečkám o zaměstnání.

Projekt Společnou cestou za prací byl ukončen v říjnu 2012. I v rámci tohoto projektu byly společností TIVIT splněny všechny závazné indikátory.

Do tohoto projektu vstoupilo nejvíce účastníků 467, to je opět více, než bylo plánováno (133%). Aktivitu Motivace a orientace úspěšně absolvovalo 364 účastníků (104 %), rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače úspěšně absolvovalo 106 účastníků (106 %) a počet úspěšných absolventů kurzů dosáhl hodnoty 606 (303 %).

Společnost TIVIT zprostředkovala zaměstnání 226 účastníkům projektu, což je o 29% více, než  bylo plánováno. Tento projekt se tak stal velmi úspěšným i přes nepříznivou situaci na trhu práce v Děčínském regionu.

Je nutné zdůraznit, že navýšení počtu účastníků a překročení závazných indikátorů u výše uvedených projektů neznamenalo navýšení rozpočtu projektů. Společnost TIVIT ve všech případech dodržela stanovený rozpočet. Výrazně se tak zvýšila efektivita vynaložených finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

V rámci projektu Se zkušenostmi na trh práceproběhl 8.4. a 9.4. 2013 výběr účastníků do závěrečného 3. cyklu projektu.

Také v projektu Šance i pro Tebe se uskutečnil výběr účastníků do 2. a 3. cyklu. Informační schůzka do posledního 4. cyklu projektu proběhne 21.5.2013  v 9.00 hod v prostorách Úřadu práce v Děčíně a 3.6.2013 v 9.00 hod v prostorách společnosti TIVIT spol. s r.o. v Rumburku.

Anketa