Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Poradíme vám Finanční test

CZ   EN

Přihlášení

X

Vyplňte jméno své skupiny a přihlašte se kliknutím na tlačítko "Přihlásit".

Vzdělávání

Vzdělávání

Zvyšte si svou kvalifikaci prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů!

Projekty EU

Projekty EU

Projekty Evropského sociálního fondu – projekty, které Vám pomohou.

Agentura práce

Agentura práce

Hledáte zaměstnání nebo hledáte vhodné zaměstnance? Využijte služeb naší agentury práce!

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je nástroj, díky němuž se urychlí řešení sporů smluvních stran. Ty se na ní mohou dohodnout na základě zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Rozhodčí doložka bývá součástí jiné smlouvy, v ČR nejčastěji u spotřebitelských smluv (mezi podnikateli a občany), nespotřebitelských smluv (mezi občany) a u smluv o úvěru. Případný spor tak nebude řešit běžný soud, ale ROZHODCE. Tím může být:

 • rozhodčí soud,
 • fyzická osoba starší osmnácti let (způsobilá k právním úkonům).

Rozhodce následně vydá rozhodnutí, tzv. ROZHODČÍ NÁLEZ, který bývá považován za konečný a dále se nepřezkoumává. V tomto případě je benevolence zákona vysoká. Mnozí podvodníci tuto možnost, kdy rozhoduje jednotlivec a nikoli soud, zneužívají. Vzhledem k tomu, že rozhodci plynou z této činnosti poplatky, lze také pochybovat o jeho nestrannosti a zaujatosti. Na rozdíl od soudů se rozhodce nemusí řídit tak přísnými pravidly jako soudy.

Rozhodčí doložky můžeme nalézt jak ve smlouvách, tak ve všeobecných obchodních (pojistných) podmínkách. Obvykle bývají uváděny až na konci a jsou nepřehledné, složité a psány velmi malým písmem. Skrývají i záludnosti v podobě např. rozhodčí doložky. Velkou pozornost bychom proto měli věnovat především podmínkám ve smlouvách s nebankovními společnostmi.   Naopak společnosti v bankovním sektoru využívají renomované rozhodčí soudy, které si zakládají na nezávislosti a kvalitě rozhodování. Stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Většina bank v ČR již tento titul rozhodčí doložky zrušila a nepoužívá ho.

Rozhodčí doložka sice umožňuje zrychlení vymáhání pohledávky, oproti soudnímu jednání, které může trvat i několik let, ale zároveň může přinést veliké problémy dlužníkovi – např. nečekaný a rychlý příchod exekutora. Novela zákona by však měla spotřebitelům přinést jisté změny k lepšímu. Mezi změny patří:

 • vyšší nároky na osoby rozhodců,
 • povinné odůvodňování rozhodčích nálezů vydaných ve spotřebitelských sporech,
 • povinnost rozhodce uvést v nálezu poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu,
 • povinnost rozhodců vždy přihlížet k právním předpisům na ochranu spotřebitele.

Na závěr si ještě uvedeme, jaké náležitosti musí rozhodčí doložka obsahovat:

 • obecné podmínky,
 • informace o rozhodci nebo stálém rozhodčím soudu,
 • o způsobu zahájení a formě rozhodčího řízení,
 • o odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů,
 • o místu konání rozhodčího řízení,
 • o způsobu doručení rozhodčího nálezu,
 • o vykonatelnosti rozhodčího nálezu

Anketa