Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Poradíme vám Finanční test

CZ   EN

Přihlášení

X

Vyplňte jméno své skupiny a přihlašte se kliknutím na tlačítko "Přihlásit".

Vzdělávání

Vzdělávání

Zvyšte si svou kvalifikaci prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů!

Projekty EU

Projekty EU

Projekty Evropského sociálního fondu – projekty, které Vám pomohou.

Agentura práce

Agentura práce

Hledáte zaměstnání nebo hledáte vhodné zaměstnance? Využijte služeb naší agentury práce!

Odborná pomoc

Vzhledem k tomu, že spotřebitel má ve společenských vztazích nerovné postavení vůči prodávajícímu, je věnována jeho ochraně zvýšená péče. Znevýhodnění spočívá především v tom, že nemá a ani nemůže mít dostatek potřebných informací, jako mají výrobci nebo prodejci.

Veřejnoprávní ochranu spotřebitele zajišťuje především zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, který upravuje podmínky podnikání významných z hlediska ochrany spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů a činnost spotřebitelských sdružení.

Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí následující instituce (dle povahy výrobku nebo služby):

 • Česká obchodní inspekce
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 • Krajské hygienické stanice
 • Státní veterinární správa
 • Živnostenské úřady
 • Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
 • Česká národní banka
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Zákon o regulaci reklamy 40/1995 Sb.
 • Energetický regulační úřad
 • Český telekomunikační úřad
 • Sdružení spotřebitelů

V otázkách ochrany spotřebitele nám může např. občanská poradna, Sdružení obrany spotřebitelů SOS asociace nebo Poradna při finanční tísni.

Správní delikty a následné sankce ve formě pokut jsou uvedeny přímo v zákoně (§23, 24a, 24b zákona 634/1992 Sb.).

Důležité je sporům předcházet, proto zákon také nařizuje, aby např. zboží splňovalo minimální standardy:

 • Poctivost prodeje výrobků a služeb (prodej výrobků správné hmotnosti, množství, dodržovat jakost, dodržovat ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, ceny správně účtovat, mít možnost si je překontrolovat, mít možnost si vše překontrolovat)

 

 • Informační povinnost (uvádět vlastnosti prodávaných výrobků a charakteru služeb, způsob použití, údržby, informace o možném nebezpečí, správném používání, či riziku s poskytovanou službou)

 

 • Označení výrobků prodávaných prodávajícím (název výrobku, označení výrobce, dovozce nebo dodavatele, údaje o hmotnosti, rozměrech, velikosti, složení materiálu apod.)

 

 • Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb (např. předvedení výrobku, vystavení dokladu o zakoupení výrobku nebo služby, uvedení identifikačních údajů prodávajícího – jméno nebo název, identifikační číslo, sídlo nebo místo podnikání; při prodeji výrobků s následnou dodávkou musí doklad obsahovat místo určení a datum dodávky, pokud se jedná o výrobek upravovaný nebo s vadou, musí být tyto skutečnosti zřetelně vyznačeny apod.)

 

 • Reklamace (o reklamacích více v kapitole Odborná pomoc)

Anketa