Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Poradíme vám Finanční test

CZ   EN

Přihlášení

X

Vyplňte jméno své skupiny a přihlašte se kliknutím na tlačítko "Přihlásit".

Vzdělávání

Vzdělávání

Zvyšte si svou kvalifikaci prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů!

Projekty EU

Projekty EU

Projekty Evropského sociálního fondu – projekty, které Vám pomohou.

Agentura práce

Agentura práce

Hledáte zaměstnání nebo hledáte vhodné zaměstnance? Využijte služeb naší agentury práce!

Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní

Platit můžeme dvěma základními způsoby. Použitím hotovosti formou peněz (tzv. cash) nebo bezhotovostně. Oba způsoby mají svoje výhody, ale hrozí i některá úskalí.

Hotovostí se rozumí určitá suma peněz, kterou zaplatíme za výrobky nebo služby. Platit můžeme přímo při jejich pořízení, nejčastěji v prodejně či provozovně nebo je doneseme do banky, na poštu nebo pokladnu úřadu. Takto můžeme zaplatit za běžný nákup, u kadeřníka nebo uhradit fakturu, jindy zaplatit daň na finančním úřadě nebo poplatek za svoz odpadu na obecním úřadě.

Použít hotovost je výhodné v případech, kdy je bezhotovostní platba neúčelná (platíme nízké položky, je nutné zaplatit ihned), nebo bezhotovostní platba je neproveditelná (např. druhá strana nemá zřízený účet).  Obvykle se vyhneme i riziku dalších nákladů oproti bezhotovostním platbám, kde musíme uhradit poplatky např. za založení účtu, za provedené transakce apod. Hotovost můžeme také vkládat na svůj účet přes bankomat (tzv. vkladomat).

Nevýhodou placení penězi je možnost jejich padělání a zcizení. Při cestování do zahraničí zase musíme zjišťovat, v jaké měně lze v daném státě platit a zda po návratu zpět, nám peněžní ústav v ČR zbylou hotovost smění na Kč. V podnikatelské sféře se dnes s placením v hotovosti téměř nesetkáme.

Jak také uvádíme v kapitole Hotovostní peníze, od roku 2013 platí omezení týkající se rozložení plateb v hotovosti a to do několika dní za sebou. Takto můžeme během 28 dnů zaplatit maximálně 350 tis. Kč v hotovosti.

Pro hotovostní platební styk se velice často používají rovněž POŠTOVNÍ POKÁZKY. Platby zprostředkovává Česká pošta, s.p. Existuje několik druhů.

Poštovní poukázka typu A

 • částku uhradíme na poště v hotovosti                                   
 • příjemci je připsána na účet

Takto lze platit např.

 • pojistné
 • daně
 • obědy
 • nájemné…

 

Ceník zasílaných částek:

 • za 1 - 5.000 Kč zaplatíme 26 Kč
 • za 5.001 – 50.000 Kč zaplatíme 37 Kč
 • za každých dalších započatých 10.000 Kč zaplatíme 6 Kč.

 

Poštovní poukázka typu B

 • částka je uhrazena bezhotovostně z účtu
 • příjemce si jí vyzvedne na poště v hotovosti

Takto lze vyzvednout např. přeplatky za

 • energie, plyn
 • daň…

Ceník je shodný s ceníkem pro poukázku typu A.

 

Poštovní poukázky typu C

 • částku zasilatel uhradí na poště v hotovosti
 • částku si příjemce vyzvedne na poště v hotovosti

 Ceník zasílaných částek:

 • za 1 - 5.000 Kč zaplatíme 35 Kč
 • za 5.001 – 50.000 Kč zaplatíme 46 Kč
 • za každých dalších započatých 10.000 Kč zaplatíme 11 Kč.

 

Poštovní poukázka typu D

 • částku zasilatel uhradí na poště v hotovosti
 • částku si příjemce vyzvedne na poště v hotovosti
 • výplata částky ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne podání

 Ceník zasílaných částek:

 • za 1 - 1.000 Kč zaplatíme 88 Kč
 • za 1.001 - 5.000 Kč zaplatíme 99 Kč
 • za 5.001 – 50.000 Kč zaplatíme 121 Kč
 • za každých dalších započatých 10.000 Kč zaplatíme 11 Kč.

 

V hotovosti na poště (za poplatek 12 Kč) můžeme rovněž uhradit SIPO – SOUSTŘEDĚNÉ INKASO PLATEB OBYVATELSTVA, které slouží pro pravidelné platby domácnosti různého charakteru a různým příjemcům. Patří sem například tyto platby:

 • telefon
 • rozhlas a televize
 • energie, vodné
 • pojistné
 • nájem
 • odvoz odpadu…

 

Služba rozesílání rozpisu SIPO do poštovních schránek obyvatel je od roku 2011 zpoplatněna a to ve výši 5 Kč. Pokud si ji však necháme zasílat elektronicky na e-mailovou adresu ve formátu PDF.

 

BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ

U bezhotovostního placení dochází k převodu peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem prostřednictvím banky. Oba zúčastnění musí mít založený účet. Platba v rámci jednoho peněžního ústavu proběhne obvykle do 24 hodin od zadání platby (D+1), v případě, že jsou účty v různých bankách, trvá převod o den déle. Převod lze provést pouze v pracovních dnech! V sobotu, neděli nebo o svátcích se neuskuteční. V rámci těchto transakcí peníze procházejí přes clearingové centrum České národní banky, která ze zákona na bankovní trh dohlíží.

Clearing a vypořádání znamená párování a vypořádání transakcí na trhu mezi subjekty. Cesta, kterou naše peníze v rámci platby absolvují, jsou znázorněny v diagramu:

 

 

Všechny tyto operace se řídí Zákonem o platebním styku č. 284/2009 Sb.

Ať už zadáváme platební příkaz na pobočce banky nebo pomocí internetového bankovnictví, je důležité zkontrolovat správnost zadaných údajů:

 • čísla účtů
 • variabilní a specifický symbol
 • datum splatnosti (den připsání částky ve prospěch příjemce)
 • kód banky

K bezhotovostním platbám můžeme také použít některé z cenných papírů - směnky nebo šeky. V případě šeků se může jednat i o dárkové poukázky, které uplatníme např. u kadeřníka, za kosmetické či wellness služby, v restauracích apod.

Anketa