Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Poradíme vám Finanční test

CZ   EN

Přihlášení

X

Vyplňte jméno své skupiny a přihlašte se kliknutím na tlačítko "Přihlásit".

Vzdělávání

Vzdělávání

Zvyšte si svou kvalifikaci prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů!

Projekty EU

Projekty EU

Projekty Evropského sociálního fondu – projekty, které Vám pomohou.

Agentura práce

Agentura práce

Hledáte zaměstnání nebo hledáte vhodné zaměstnance? Využijte služeb naší agentury práce!

Pojišťovny

Pojišťovna je finanční instituce, která pojišťuje na základě smlouvy o pojištění s pojistníkem (=osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu) a placení pojistného finančně kryje pojištěná rizika pojištěného subjektu - pojištěnce (=osoba, která je na základě pojistné smlouvy pojištěna), tzn. proplácí v případě škodní události pojistné události pojištěnci náhradu škody nebo její určenou část.

Pojištění některých rizik je povinné ze zákona. V České republice je povinné ze zákona např. zdravotní pojištění osob, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) nebo pojištění podnikatelů pro případ pracovních úrazů.

Ostatní pojištění jsou dobrovolná. Její zákonnou součástí jsou všeobecné pojistné podmínky, které v České republice vydává Ministerstvo financí a pojišťovny je musí dodržovat.

Část rizik kryjí pojišťovny z vlastních prostředků a zbývající část kryje spocializovaná instituce - tzv. zajišťovna („pojišťovna pojišťoven“).

Seznam nejznámějších pojišťoven působících v České republice

 

 

 

Seznam zdravotních pojišťoven

 

Anketa