Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Poradíme vám Finanční test

CZ   EN

Přihlášení

X

Vyplňte jméno své skupiny a přihlašte se kliknutím na tlačítko "Přihlásit".

Vzdělávání

Vzdělávání

Zvyšte si svou kvalifikaci prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů!

Projekty EU

Projekty EU

Projekty Evropského sociálního fondu – projekty, které Vám pomohou.

Agentura práce

Agentura práce

Hledáte zaměstnání nebo hledáte vhodné zaměstnance? Využijte služeb naší agentury práce!

II. penzijní pilíř

I. pilíř – státní důchody

Jedná se o základní pilíř, který je spravován státem a funguje na tzv. principu solidarity mezi generacemi. To znamená, že ekonomicky aktivní část obyvatel průběžně přispívá do sociálního systému, z něhož jsou pak čerpány státní důchody. V praxi to znamená, že pracující člověk odvádí zákonem stanovenou částku v rámci pojistného na sociální zabezpečení ze své hrubé mzdy (OSVČ z měsíčního vyměřovacího základu). Tato povinnost je dána ze zákona i zaměstnavatelům.

Pojistné vybrané od zaměstnanců připadá v plné výši na důchodové pojištění. U OSVČ také, nicméně je zde možnost dobrovolně se účastnit nemocenského pojištění. Pojistné od zaměstnavatelů je přerozdělováno mezi důchodové a nemocenské pojištění, část prostředků připadá na státní politiku zaměstnanosti (viz tabulka níže).

Pojistné na sociální zabezpečení

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

OSVČ

Důchodové pojištění

6,5%

21,5%

29,2%

Státní politika zaměstnanosti

-

1,2%

-

Nemocenské pojištění

-

2,3%

2,3% (dobrovolně)

Druhý pilíř důchodového systému vznikl jako dobrovolný zdroj pojistné ochrany občana s možností uspořit si finanční prostředky na stáří. Vychází ze soukromé iniciativy občana a oproti pilíři prvnímu je založen na komerčním přístupu. Účastníci si tak sjednávají individuální důchodové pojištění u komerční pojišťovny.

Přestože druhý pilíř funguje teprve krátce (od 1. 1. 2013), nesetkal se s předpokládaným zájmem ze strany občanů. Z tohoto důvodu je naplánováno jeho zrušení a to k 1. 1. 2016.

Do druhého pilíře vstupovali především lidé s vyššími příjmy. Motivováni byli tím, že současný systém výpočtu a přiznání státního důchodu je víceméně rovnostářský a i občané s nadprůměrnými výdělky dosahují právě v porovnání se svými příjmy, na nízký důchod.

Příspěvky do druhého pilíře (penzijní společnosti) celkem činí 5%. Z toho přichází:

  • 3% z odvodů na sociální pojištění,

  • 2% přímo z výdělku.

Anketa